Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2019

Ανθολόγιο φιλοσοφικών κειμένων,εισαγωγήπαρουσίαση ανθολόγιο φιλοσοφικών κειμένων,εισαγωγή from kolliagaryfallia

Τι είναι ο άνθρωπος;
https://www.youtube.com/watch?v=QH8zwht4R38
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
(σσ. από το εγχειρίδιο 8-13):
Όνομα και έννοια της φιλοσοφίας
· Η λέξη φιλοσοφία απαντά στην γραπτή ελληνική παράδοση τον 5ο αι. π.Χ.
· Σημαίνει: «αγάπη για τη σοφία» κι παράγεται από τις λέξεις: φίλος + σοφία.
· Σοφία σήμαινε: ενδιαφέρον για τη γνώση, αλλά και φρόνηση, ορθή κρίση, ικανότητα για λήψη πρακτικών αποφάσεων.
· Παράδειγμα: οι Επτά Σοφοί.
 1. Αρχή της φιλοσοφίας
· Φιλοσοφία κατά τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη σημαίνει:
– στάση απορίας και θαυμασμού απέναντι στα φαινόμενα του κόσμου.
– θεωρητική αναζήτηση και διερεύνηση της ουσίας των πραγμάτων.
· Επίσης η φιλοσοφία προτείνει ή αποτελεί μια στάση ζωής.
 1. Ορισμοί της φιλοσοφίας
· Έχουν δοθεί διάφοροι επί μέρους ορισμοί όπως:
– Γνώση των όντων.
– Έρευνα των πρώτων αρχών και αιτίων των φαινομένων.
– Μελέτη θανάτου (Πλάτων, Φαίδων).
– Τέχνη των τεχνών και επιστήμη των επιστημών.
 1. Η σημασία της φιλοσοφίας για την καθημερινή ζωή
· Υποβάλλει τον άνθρωπο σε γόνιμους προβληματισμούς.
· Θέτει ερωτήματα και δίνει ανάλογες απαντήσεις με προοπτική.
· Προσφέρει τρόπους ή μεθόδους ανάλυσης και σκέψης, όπως:
– Αναγωγή από το συγκεκριμένο ή το επί μέρους στο πιο γενικό και συνθετικό ή αφηρημένο.
– Επίσης αντίστροφα:
– από ένα αφηρημένο με την αρνητική σημασία, δηλαδή αόριστο, ασαφές, χωρίς περιεχόμενο ή απροσδιόριστο γενικό στο πολύ συγκεκριμένο και καθορισμένο.
· Μας εξοικειώνει με τον διάλογο και τον διαλογικό τρόπο σκέψης και επικοινωνίας.
 1. Κλάδοι της φιλοσοφίας
· Οι κλάδοι της φιλοσοφίας προσδιορίζονται ανάλογα με τα προβλήματα που απασχόλησαν τους αρχαίους φιλοσόφους.
· Κυρίως ήταν δύο ειδών τα προβλήματα: θεωρητικά και πρακτικά.
· Έτσι έχουμε τους εξής κλάδους:
Ι. Μεταφυσική ή οντολογία. Ασχολείται με τη γνώση της φύσης και του σύμπαντος.
ΙΙ. Θεωρία της γνώσης ή γνωσιολογία. Ασχολείται με τη γνώση και τα όριά της.
ΙΙΙ. Ηθική φιλοσοφία. Ασχολείται με τα προβλήματα της πρακτικής ζωής: σκοπιμότητα της ανθρώπινης πράξης, στάση ή στάσεις ζωής, οι αξίες κ.α.
ΙVΚοινωνική και πολιτική φιλοσοφία. Ασχολείται με τις αρχές και τους κανόνες που πρέπει να διέπουν την οργανωμένη κοινωνία των ανθρώπων. Επίσης ασχολείται με την πολιτική οργάνωση του κράτους, με τη νομιμότητα της πολιτικής εξουσίας και παρόμοια θέματα κοινωνικού και πολιτικού χαρακτήρα.
 1. Διαίρεση της ιστορίας της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας
Ι. Προσωκρατική φιλοσοφία (6ος–5ος αι. π.Χ.).
· Έχει «κοσμολογικό» και «οντολογικό» χαρακτήρα:
– Ερευνά την αρχή του κόσμου, της πραγματικότητας, δηλαδή των όντων.
– Προβαίνει σε ορθολογικές ερμηνείες του κόσμου.
ΙΙ. Κλασική ή αττική φιλοσοφία (5ος –4ος αι. π.Χ.).
· Σε τούτη την περίοδο ακμάζουν: ο Σωκράτης, οι Σοφιστές, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης.
· Είναι η πιο θαλερή περίοδος της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και γενικότερα της ελληνικής σκέψης.
· Ο χαρακτήρας της φιλοσοφίας τώρα γίνεται ανθρωπολογικός:
· Γίνεται στροφή της έρευνας προς τον άνθρωπο.
ΙΙΙ. Ελληνιστική φιλοσοφία – Ύστερη αρχαιότητα (3ος αι. π.Χ. –6ος αι. μ.Χ.).
· Η φιλοσοφία αυτή συνδέεται με τα διάφορα ελληνικά κράτη που δημιουργήθηκαν σε περιοχές της Ασίας και της Αιγύπτου μετά τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου.
· Η Αθήνα ωστόσο εξακολουθεί να είναι το κέντρο της πνευματικής δραστηριότητας της εποχής.
· Φιλοσοφικά ρεύματα που κυριαρχούν τώρα: Επικουρισμός, Στωικισμός, Σκεπτικισμός.
· Ασχολούνται με τη φυσική, τη Λογική και την ηθική.
· Κύριο γνώρισμα αυτών των φιλοσοφικών θεωριών παραμένει η ατομική ευδαιμονία του ανθρώπου.
· Την ίδια περίοδο συνεχίζουν τη διδασκαλία του Σωκράτη, παραλλαγμένη βέβαια κατά τις συνθήκες της εποχής, οι διάφορες σωκρατικές σχολές.
· Παρατηρείται, κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, αναβίωση του πλατωνισμού και του Αριστοτελισμού.
 1. Η διαχρονική σημασία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας
· Τα θέματα που απασχόλησαν τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους συνεχίζουν να απασχολούν και να προβληματίζουν και τη σύγχρονη σκέψη.
· Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι έθεσαν τις βάσεις της επιστήμης και του φιλοσοφικού στοχασμού του δυτικού κόσμου.
· Επανέρχονται στο προσκήνιο ιδέες των ελλήνων φιλοσόφων που σχετίζονται με την ηθική και την κοινωνικοπολιτική ζωή.
· Διατυπώθηκαν για πρώτη φορά προβληματισμοί και γόνιμες σκέψεις για την ευτυχία του ανθρώπου.
 1. Τα θέματα του βιβλίου
· Το βιβλίο ασχολείται με θέματα και ερωτήματα της ηθικής, πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας.
· Αυτά τα θέματα μπορούν να συζητούνται μέσα από την πραγμάτευση των συγκεκριμένων φιλοσοφικών κειμένων.

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019

Γ΄στάσιμο

                                                                           Γ στάσιμο Κνωσσός

                                                                              Γ επεισόδιο
                                               
                                                        Επίδαυρος 1977 Εθνικό θέατρο

Γ στάσιμο
                                                 
                                                                          Οι Γερανοί


Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόλογος 1η Σκηνή (1-82)Κείμενο στο σχολικό βιβλίο

 Αφηγηματικός μονόλογος Ελένης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
- Ο τόπος και οι άνθρωποι (τι προσδοκίες δημιουργούν τα ονόματα: Θεοκλύμενος, Θεονόη;)
 - Η ταυτότητα της ηρωίδας (αυτοπαρουσίαση)
 - Τα βάσανα της Ελένης στο παρελθόν
- Τα βάσανα της Ελένης στο παρόν
 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗ
Η «καινή» Ελένη στην Αίγυπτο
Ο ρόλος των θεών στη μοίρα της Ελένης (η Ήρα οργίζεται με την εκλογή του Πάρη, οπότε στην Τροία στέλνει το είδωλο της Ελένης και όχι την ίδια)
Ο Πρωτέας βασιλιάς της Αιγύπτου, με παιδιά το Θεοκλύμενο και τη Θεονόη
 Ι. ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ Σκηνοθετικοί και σκηνογραφικοί δείκτες ενσωματωμένοι στο κείμενο (στοιχεία όψης) τόπος: η Αίγυπτος - τάφος Πρωτέα - η Ελένη φτάνει ικέτισσα στον τάφο - πληροφορίες για το κάστρο (παλάτι Θεοκλύμενου)
ΙΙ. ΙΔΕΕΣ
Σκεπτικισμός του Ευριπίδη: προτιμά τις ορθολογικές ερμηνείες των φαινομένων, επηρεάζεται από τις ιδέες των Σοφιστών (στοιχεία διάνοιας)
 - για τις πλημμύρες του Νείλου (=φυσική, λογική εξήγηση)
 - η λέξεις «φήμη», «τάχα», «αν είναι αλήθεια» εκφράζουν την αμφισβήτηση της ηρωίδας για τη θεϊκή καταγωγή της
 Η αντίθεση φαίνεσθαι / είναι
 - το θέμα της ομορφιάς: θεωρείται πηγή ευτυχίας που όμως φέρνει δυστυχία στην ηρωίδα
- το όνομα / το σώμα
 - Πρόφαση για την πρόκληση του Τρωικού πολέμου: η αρπαγή της «Ελένης» ≠ Αιτία του πολέμου: η απόφαση του Δία να μειώσει τον πληθυσμό των ανθρώπων και να τιμήσει τον Αχιλλέα
ΙΙΙ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ (στοιχεία ήθους)

 • Το ήθος της ηρωίδας (η γνώμη των Ελλήνων για την Ελένη που ακολουθεί την εικόνα της Ελένης της παράδοσης διαφέρει από το ήθος της Ελένης σύμφωνα με τον Ευριπίδη)
  η Ελένη του Ευριπίδη - συζυγική πίστη - ομοιότητα Ελένης - Πηνελόπης (πιστές σύζυγοι/οι άνδρες για χρόνια μακριά λόγω του Τρωικού πολέμου/ μνηστήρες πιέζουν/ καθυστερούν το γάμο με τέχνασμα: αργαλειός-ικεσία)
   - ηθικός κώδικας τιμής
  η Ελένη της παράδοσης (και η γνώμη των Ελλήνων για την Ελένη)
   - άπιστη σύζυγος - αιτία του πολέμου και του θανάτου πολλών ανδρών 
 •  Η τραγικότητα της ηρωίδας: μετάπτωση από την ευτυχία στη δυστυχία, η ηρωίδα θύμα των θεών, δεν ελέγχει τη μοίρα της, πιέζεται από υπέρτερες δυνάμεις 

*περιπέτειες της Ελένης στο παρελθόν:
 - οργή της Ήρας για την εκλογή του Πάρη → ο Πάρης μεταφέρει το είδωλο της Ελένης στην Τροία
- πόλεμος Ελλήνων-Τρώων εξαιτίας της Ελένης
- μεταφορά της Ελένης στην Αίγυπτο από τον Ερμή μέσα σε μια νεφέλη
* προβλήματα της Ελένης στο παρόν
- το κακό όνομα της Ελένης και το μίσος για αυτήν ανάμεσα στους Έλληνες (τη θεωρούν αιτία του πολέμου/ αιτία του θανάτου πολλών ανδρών/ άπιστη σύζυγο)
- ο Θεοκλύμενος την πιέζει για να την παντρευτεί → ικεσία Ελένης
 Αποτέλεσμα: «Τι να την κάνω τη ζωή πια;» προκαλεί στους θεατές έλεο και φόβο ≠ προφητική ρήση Ερμή: αποκατάσταση της Ελένης (προοικονομία) → ελπίδα

πηγή: Καπούτση Σύρμω, Φιλόλογος

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ: σελίδα 22, 1η ερώτηση